Pilihan Berkah

Peduli Masjid Pasca Bencana

AQL Peduli

Terkumpul

Rp. 36.909.827

Sisa Hari

115

Ceria Bersama Yatim

Laznas AQL

Terkumpul

Rp. 13.425.680

Asrama Penghafal Al-Qur'an

AQL Islamic School (AQLIS)

Terkumpul

Rp. 159.792.130

Sisa Hari

115

Berbagi Perlengkapan Ibadah

Laznas AQL

Terkumpul

Rp. 2.267.450

Berkah Zakat

Laznas AQL

Terkumpul

Rp. 41.462.851